Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

34. Svatohorská kaple

Zobrazena Panna Maria ze Svaté Hory u Příbrami.

Invokace: Útočiště hříšníků.

Donátor: Václav hrabě Kinský.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje uzdravení Boleslavovy ženy Břeny, které se zjevil sv. Václav a uzdravil ji ze zimnice. V pozadí tuto událost Břena vypravuje Boleslavovi.


Kaple na starých mapách:
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52), 50°09′43″N   14°36′57″E,

- Ve III. vojenském mapování již kaple zobrazena není (výřez, mapa). Důvod zániku (tedy přibližně mezi lety 1850 a 1877) zůstává nejasný.

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geolab.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 33 Kaple č. 35

O.A.M.D.G.