Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

41. Vartenská kaple

Zobrazena Madona z kladské Varty (Warthe, dnes Bardo v Polsku).

Invokace: Královno mučeníků.

Donátor: F. Antonín hrabě Berka z Dubé, císařský tajný rada.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje sv. Václava, který v podobě bílého orla pomáhá Přemyslu Otakarovi II. vítězit v boji s Maďary.


Kaple se zachovala zde.

Fotografie.

Kaple na starých mapách:
I. vojenské mapování (1764-1783): výřez, mapa, velká mapa,
-
Projectierte Lager (1778) výřez, mapa,
- stabilní katastr: indikační skica Vrábíoriginální mapa Dřevčicecísařský povinný otisk Vrábí (1841), indikační skica Brandýs (1842), originální mapa Brandýs (1842),
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa (1851/52),
-
katastrální mapa evidenční Vrábí (1872, 1902),
- III. vojenské mapování toposekce 1877/78: výřez,
interaktivní mapa, mapový list,
- Podrobné mapy zemí Koruny české (1909),
- speciální mapa III. vojenského mapování 1909,
- katastrální mapa evidenční Brandýs (před 1913, po 1913),
- toposekce III. vojenské mapování (1927),
- speciální mapa III. vojenského mapová (1931),
pozdější speciální mapa (mapový list),
- topografická mapa v systému S-1952 (1953, 1955, 1963),
- na státní mapě je kaple vidět až od roku 1983 (1983, 1986, 1991),
- pozemkový katastr: výřez, mapa - zapnout Pozemkový katastr.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
digitool.is.cuni.cz
chartae-antiquae.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
oldmapsonline.com
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 40 Kaple č. 42

O.A.M.D.G.