Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

37. Strakonická kaple

Zobrazena Panna Maria Vítězná z Bílé hory v Praze (tzv. adorace Krista z Bílé hory).

Invokace: Královno andělů.

Donátor: hrabě Ferdinand z Kolovrat.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje zázračný srůst uťatého ucha sv. Václava včetně scény, kdy kněz Hostivod obdržel prst sv. Václava.


Kaple na starých mapách:
- II. vojenské mapování: výřez, mapa, mapa, 50°10′12″N   14°37′58″E,

Na mapách III. vojenského mapování kaple již zachycena není (výřez, mapa), lze proto předpokládat, že zanikla před rokem 1877.

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 36 Kaple č. 38

O.A.M.D.G.