Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

7. Chomutovská kaple
(mariánská soška - Květnov)

Zobrazen
obraz Panny Marie s Ježíškem v levé ruce a žezlem v prace ruce. O této chomutovské mariánské sošce se traduje, že byla přenesena z luteránských krajin.

Invokace: Matko nejčistší.

Donátor: F. Ignác, hrabě z Rozdražova.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje svatého Václava, jak usedá na trůn.

Pravděpodobné umístění: [50°6'25"N 14°29'16"E].

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.

Kaple na starých mapách:
- stabilní katastr: indikační skica, originální mapa, císařský povinný otisk (1841), výřez, interaktivní mapa (zakliknout 1842),
II. vojenské mapování (1850/51)výřez, mapa, mapa, 50°06′24″N 14°29′15″E,
- mapa Umgebungen der königl. Haupstadt Prag (1850-62),
- toposekce zde a zde a speciální mapa III. vojenského mapování (1927),
- Grguričova mapa (1935): výřez, mapa,
pozemkový katastr: výřez, mapa (zapnout Pozemkový katastr).


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
geology.cz
chartae-antiquae.cz

mapy.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 6 Kaple č. 8

O.A.M.D.G.