Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

44. Staroboleslavská kaple

Zobrazen zidealizovaný rodokmen od sv. Václava k císaři Leopoldu I.

Invokace: Královno všech svatých.

Donátor: Jiří Vojtěch Aster, boleslavský probošt.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy.
Výjev zachycuje rodokmen od Bořivoje a sv. Ludmily, rodina sv. Václava (12 císařů, 5 španělských králů, 13 francouzských králů, 15 polských králů, 3 angličtí králové, 4 skotští králové, 4 dánští králové a 4 švédští králové).

Na žádné staré mapě jsem kapli nenašel.

Poutní cesta vedla přes Labe po dřevěném mostě pod zámkem. V letech 1600-1604 byl dřevěný most přebudován na kamenný renesanční (stavitel Ettore de Vaccani).

Kříž Viae sanctae Marianae je zde.Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
mapy.cz
mapy.geology.cz
oldmaps.geolab.cz
via-sancta.cz
wikipedia.cz

Nahoru Kaple č. 43

O.A.M.D.G.