Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

44. Staroboleslavská kaple

Modlitby

Vesel se královno boleslavská!
Královno všech svatých / nejdůstojnější Panno Maria / před jejímžto obrazem ve Vídni narodil se náš milostivý král a pán Leopold první císař římský: skrze tu radost / kterouž máš v nebi / z toho / že jsi o tom dokonale jistá / že tvé slávy nikdy neubude / a ona
že se nikdy neskončí: prosím tebe / rač opatrovati nejslavnější dům radouský / kterýž pro zachování a rozšíření katolické víry tak mnoho až posavad / pracoval a podstoupil / aby jeho slávy / z níž by pošla větší Boží sláva / nikdy neubývalo. Přitom vyypros mi to / ať v nebi se všemi svatými tebe ctím a oslavuji na věky. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave / z jehož rodu Leopold první císař římský s mnohými jinými císaři / a se všemi téměř nynějšími křesťanskými králi / a knížaty pošel: prosíme tebe / rač rač jej / a celý dům rakouský / jakož i všecky jemu poddané krajiny z nebe opatrovati / abyvšickni poznali / že jsi mocný jeho / a nás ochránce na nebi. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 43


O.A.M.D.G.