Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

1. Staroboleslavská kaple

Invokace: Svatá Maria

Donátor: J. I. Dlouhoveský, probošt metropolitní kapituly

Úvodní text cyklopouti.

Modlitby.

Obrázek z Tannerovy knihy. Text: "S. Wenceslaus et S. Ludmilla, Sanctique Cyrillus et Methudius, cum B. Podivno, et Praesbytero Paulo primi cultores Matris Dei in imagine nunc Vetero Boleslaviae a miraculis celebri."

Umístění:
Kaple ležela v Karlíně, na dohled od Poříčské brány.

Kaple na perspektivním Huberově plánu Prahy z roku 1769 výřez, interaktivní mapa.
Přibližné místo kaple na Huberově mapě Prahy z roku 1769 výřez, interaktivní mapa (zaškrtnout Praha 1769) [UTM 33N: 460022 m E, 5548998 m N] = [
N 50.091898° E 014.441103°].
Veduta G 238 b od Lorenze Janschy.
Vojenský letní tábor císařské armády 1774.
Jüttnerova mapa 1816 (Drda) výřez, interaktivní mapa (zaškrtnout Praha 1816), srovnávací mapa (zakliknout 1816) [UTM 33N: 459991 m E, 5549069 m N] = [
N 50.092535° E 014.440662°].
Jüttnerova mapa 1816 kolorovaná výřez, interaktivní mapa.
Pravděpodobně se nejedná o kapli na německé Jüttnerově mapě 1816 výřez, interaktivní mapa.

Pravděpodobné umístění.


Zdroje:
ags.cuzk.cz/archiv
books.google.cz
dveprahy.cz
chartae-antiquae.cz
katalog.ahmp.cz
mapy.cz
towns.hiu.cas.cz/
via-sancta.cz
wikipedia.cz

zoomviewer.toolforge.org

Nahoru Kaple č. 2

O.A.M.D.G.